OK TRUCKS, компания за продажба и маркетинг на обратно изкупени автомобили, със сертификат от Iveco.

2015 година е повратна за обратно изкупените автомобили Iveco. По-предизвикателна мисия, увеличен и централизиран екип, по-широка гама от услуги и допълнителни пакети за крайните клиенти.

OK TRUCKS предлага богат избор от автомобили за клиенти, които се интересуват от употребявани надеждни и сигурни превозни средства, с гаранция и сертификат от Iveco.

Нашите автомобили преминават през серия от проверки и прегледи. В зависимост от специфичните им характеристики,като година на производство, пробег, износване на гумите и регенериране, автомобилите са разделени в три основни категории- Премиум, Комфорт и Базови - с цел максимално да отговарят на нуждите на клиентите.

Екип от професионалисти помага на нашите клиенти при избора на най-подходящия употребяван камион, в зависимост от мисията на камиона и бюджета, както и от гаранцията, финансовите услуги и мобилността.

OK TRUCKS, оферти на пълната гама обратно изкупени автомобили, надеждни във времето.


Download Brochure 2017

Месечни оферти

КОНТАКТИ

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН

Моля, отговорете на всички изявления по-долу

¡ Прочетох Декларацията за поверителност и давам съгласието си за целите и процесите, описани по-долу:

обработка на моите данни от IVECO S.p.A., на хартиен носител, по автоматичен или електронен път, включително чрез поща или електронна поща, телефон (напр. автоматизирани телефонни разговори, SMS, MMS, факс) и всякакви други средства (напр. уебсайтове, мобилни приложения), с цел изпращане на търговски съобщения и бюлетин, както и рекламиране на продукти и услуги, както е описано подробно в раздел 2 (iii) на Декларацията за поверителност:

съобщаване на моите данни на дъщерните дружества на IVECO S.p.A. и филиалите на CNH Industrial Group, както и на упълномощените търговски представители и дистрибутори, и обработка от тях с цел изпращане на търговски съобщения, както и рекламиране на техните продукти и услуги или извършване на пазарни проучвания, както е описано подробно в раздел 2(iv) на Декларацията за поверителност: