За нас

"Булавто България" АД е оторизиран дилър на пълната гама от превозни средства IVECO S.p.A. Предлагаме на нашите клиенти нови камиони и автобуси от всички категории - от 3,500 кг до 150,000 кг. Сътрудничеството с OK Trucks е следващата иновативна услуга, предоставяна по искане на нашите клиенти. Като първи оторизиран център в България предлагаме продажба на употребявани превозни средства, сертифицирани от Iveco.
Мисия
Философията на Булавто България е да предоставя комплексни услуги, които да позволят на клиента да се фокусира изцяло и да бъде успешен в бизнеса си. Сътрудничеството с нас трябва да осигури на нашите клиенти конкурентно предимство. Ето защо непрекъснато работим за подпомагане на избора, финансирането и надеждното функциониране на цялата технология, която предлагаме.
Визия
Нашата визия е да бъдем динамична, модерна и утвърдена компания със стабилен пазарен дял. Развитието на Булавто България е ориентирано към дългосрочна финансова стабилност, увеличава текущия дял на икономическата среда, конкурентоспособност, осигурява непрекъснато нарастващо удовлетворение на клиентите, подобрява производителността и качеството на персонала. Създаване на фирма с положителен образ, който привлича творчески и талантливи хора.

Месечни оферти

КОНТАКТИ

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН

Моля, отговорете на всички изявления по-долу

¡ Прочетох Декларацията за поверителност и давам съгласието си за целите и процесите, описани по-долу:

обработка на моите данни от IVECO S.p.A., на хартиен носител, по автоматичен или електронен път, включително чрез поща или електронна поща, телефон (напр. автоматизирани телефонни разговори, SMS, MMS, факс) и всякакви други средства (напр. уебсайтове, мобилни приложения), с цел изпращане на търговски съобщения и бюлетин, както и рекламиране на продукти и услуги, както е описано подробно в раздел 2 (iii) на Декларацията за поверителност:

съобщаване на моите данни на дъщерните дружества на IVECO S.p.A. и филиалите на CNH Industrial Group, както и на упълномощените търговски представители и дистрибутори, и обработка от тях с цел изпращане на търговски съобщения, както и рекламиране на техните продукти и услуги или извършване на пазарни проучвания, както е описано подробно в раздел 2(iv) на Декларацията за поверителност: