Iveco Stralis AS440S46TP

Дата на първа рег. 14.08.2013
Пробег 334.300 km
Местоположение София
Цена нето 26.900 EUR
Поръчка номер HIGB1430

Iveco Stralis AS440S46TP

Дата на първа рег. 14.08.2013
Пробег 326.000 km
Местоположение София
Цена нето 26.900 EUR
Поръчка номер HIGB1471


Iveco AS440S46TP

Дата на първа рег. 23.08.2013
Пробег 336.800 km
Местоположение София
Цена нето 26.900 EUR
Поръчка номер HIGB1474BG


Iveco Stralis AS440S46TP

Дата на първа рег. 31.05.2016
Пробег 406.700 km
Местоположение Sofia
Цена нето 28.500 EUR
Поръчка номер HIGH2613


Iveco Stralis AS440S48TP

Дата на първа рег. 10.12.2015
Пробег 399.578 km
Местоположение Sofia
Цена нето 29.900 EUR
Поръчка номер HIGH2194

Iveco Stralis AS440S48TP

Дата на първа рег. 10.12.2015
Пробег 418.237 km
Местоположение Sofia
Цена нето 29.900 EUR
Поръчка номер HIGH2192Iveco Stralis AS440S48TP

Дата на първа рег. 10.12.2015
Пробег 402.528 km
Местоположение Sofia
Цена нето 29.900 EUR
Поръчка номер HIGH2193

Standard специално предложение

Iveco Stralis AS440S48TP

Дата на първа рег. 10.12.2015
Пробег 403.070 km
Местоположение Sofia
Цена нето 29.900 EUR
Поръчка номер HIGH2198


Iveco Stralis AS440S48TP

Дата на първа рег. 09.12.2015
Пробег 380.057 km
Местоположение Sofia
Цена нето 29.900 EUR
Поръчка номер HIGH2215


специално предложение

Iveco Stralis AS440S46TP

Дата на първа рег. 26.08.2013
Пробег 368.282 km
Местоположение София
Цена нето 27.900 EUR
Поръчка номер HIGH1428BG


Iveco Stralis AS440S50TP

Дата на първа рег. 08.08.2014
Пробег 498.254 km
Местоположение София
Цена нето 36.000 EUR
Поръчка номер HIGH1934BG

Разширено търсене

Подробно търсене ОБНОВИ

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН

Моля, отговорете на всички изявления по-долу

¡ Прочетох Декларацията за поверителност и давам съгласието си за целите и процесите, описани по-долу:

обработка на моите данни от IVECO S.p.A., на хартиен носител, по автоматичен или електронен път, включително чрез поща или електронна поща, телефон (напр. автоматизирани телефонни разговори, SMS, MMS, факс) и всякакви други средства (напр. уебсайтове, мобилни приложения), с цел изпращане на търговски съобщения и бюлетин, както и рекламиране на продукти и услуги, както е описано подробно в раздел 2 (iii) на Декларацията за поверителност:

съобщаване на моите данни на дъщерните дружества на IVECO S.p.A. и филиалите на CNH Industrial Group, както и на упълномощените търговски представители и дистрибутори, и обработка от тях с цел изпращане на търговски съобщения, както и рекламиране на техните продукти и услуги или извършване на пазарни проучвания, както е описано подробно в раздел 2(iv) на Декларацията за поверителност: