Ръководство за връщане на камиони


Посетете Ръководството на Ивеко за връщане на камиони

Ако вие сте клиент имащ камион Ивеко и вашият BB Contract скоро ще приключи, ви предлагаме да се запознаете с нашето „ Ръководство за връщане на камиони“. В документите, които сте получили с камиона ще намерите това ръководство, с ясни примери за приемливи или неприемливи повреди, с цел върнатия камион да е адекватно състояние.

За повече информация, моля кликнете на линка по-долу:
Свалете Ръководството за връщане на леката гама Ивеко

Месечни оферти

Партньор на територията

КОНТАКТИ

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН

Моля, отговорете на всички изявления по-долу

¡ Прочетох Декларацията за поверителност и давам съгласието си за целите и процесите, описани по-долу:

обработка на моите данни от IVECO S.p.A., на хартиен носител, по автоматичен или електронен път, включително чрез поща или електронна поща, телефон (напр. автоматизирани телефонни разговори, SMS, MMS, факс) и всякакви други средства (напр. уебсайтове, мобилни приложения), с цел изпращане на търговски съобщения и бюлетин, както и рекламиране на продукти и услуги, както е описано подробно в раздел 2 (iii) на Декларацията за поверителност:

съобщаване на моите данни на дъщерните дружества на IVECO S.p.A. и филиалите на CNH Industrial Group, както и на упълномощените търговски представители и дистрибутори, и обработка от тях с цел изпращане на търговски съобщения, както и рекламиране на техните продукти и услуги или извършване на пазарни проучвания, както е описано подробно в раздел 2(iv) на Декларацията за поверителност: